Privacy Reglement

 

Sinds 28 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens van iedereen binnen de EU. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy.

In de dienstverlening van Ludens P&O worden gegevens in overeenstemming met de AVG verwerkt. Het privacyreglement van Ludens P&O is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de plichten van uw coach. Voor inzage van het nieuwe privacy regelement van Ludens P&O klikt u op de link 'Klachtenregeling en privacy'.