ZKM

 

Zelfkonfrontatiemethode is een gestructureerde reflectie op en evaluatie van het eigen leven en werken met als doel zelfbepaalde verandering en beweging. Het eigen leven wordt gezien als een verhaal. Betekenisvolle ervaringen bieden aanknopingspunten.

 

Hoe werkt ZKM?

 

ZKM Waarderingsonderzoek

 

is verankerd in de narratieve psychologie. De narratieve psychologie wordt gekenmerkt door het onderzoek naar de verhalen die mensen (over zichzelf) vertellen. Verhalen die uitdrukking geven aan een individuele manier van organiseren van ervaringen en betekenis geven aan het leven.

Verhalen van mensen worden gekenmerkt door doelgerichtheid; In het verhaal dat iemand vertelt wordt een bedoeling weergegeven. Waarderingsonderzoek helpt analyseren hoe doelgericht maar weinig vruchtbaar gedrag kan worden opgeheven. Het helpt adequaat doelgericht gedrag mogelijk maken. Het draagt bij aan weerstandsvermogen en vertrouwen in competenties.

 

Hoe werkt ZKM Waarderingsonderzoek?

 

Een traject bestaat in de regel uit 5 stappen:

 1. In een kennismakingsgesprek worden concrete en persoonlijke functionele doelen benoemd.
 2. In 2 tot 4 sessies worden in een gesprek met de coach systematisch betekenisvolle situaties uit leven en werk geïnventariseerd. Dit gebeurt aan de hand van vast vragensets. Betekenisvolle ervaringen, zgn. waardegebieden worden opgeschreven.
 3. In een verdiepingstaak worden gevoelens toegekend aan de waardegebieden. Gevoelswaarden worden ingevoerd in de computer en verwerkt.
 4. Een grondige analyse van de waardegebieden en de hiermee in verband gebrachte gevoelens geeft indringend inzicht in wat de persoon beweegt en hoe hij hiermee omgaat. Er wordt zichtbaar gemaakt wat verbanden zijn tussen waardegebieden. De analyse maakt het mogelijk om verbanden tussen gebeurtenissen te benoemen die anders onopgemerkt blijven. De analyse vindt plaats in één of twee sessies.
 5. De verworven inzichten zetten aan tot verandering en onwikkeling. In eventueel volgende sessies worden de ontwikkelingen besproken.

 

Wanneer ZKM?

 

Diagnose en verandering

 

Coaching door middel van ZKM Waarderingsonderzoek is een hulpmiddel bij diagnose en verandering.

 • Diagnose omdat inzicht wordt verkregen in de inhoud, de betekenis en gevoelswaarde van motieven die richting geven aan leven en werk. Door middel van het onderzoek wordt antwoord verkregen op de vraag ‘Hoe sta ik er voor?’
 • Verandering omdat de wijze waarop het instrument wordt gebruikt direct en indringend inspireert tot actie.

 

Coaching door middel van ZKM draagt bij aan het vormgeven van doelstellingen, van keerpunten in werk en leven. Het kan een instrument zijn bij de aanpak van:

 • functioneringsvragen,
 • relatie werk en gezondheid,
 • management van competenties,
 • leiderschap en
 • loopbaanvragen.